15 กรกฎาคม 2024
shutterstock 1607685886 scaled
ยานยนต์

รู้ไว้จ่ายเบี้ยไม่เสียเปล่า ประกันรถชั้น 1 ไม่คุ้มครองอะไรบ้าง

ประกันรถยนต์ชั้น 1 เป็นประกันรถยนต์ที่ให้ความคุ้มครองแบบครอบคลุมมากที่สุด โดยครอบคลุมทั้งความเสียหายต่อตัวรถ ต่อบุคคลภายนอก ต่อทรัพย์สิน และค่ารักษาพยาบาล แต่รู้หรือไม่ว่า ในบางกรณีนั้นประกันรถยนต์ชั้น 1 ก็ไม่ได้ให้ความคุ้มครอง ซึ่งตามหลักทั่วไปแล้วจะมีอะไรบ้าง เรามีข้อมูลดี ๆ มาแชร์ให้กับเจ้าของรถทุกท่านได้ทราบก่อนตัดสินใจเลือกทำประกันรถยนต์

 1. ความเสียหายนอกอาณาเขตคุ้มครอง
  ประกันรถยนต์ชั้น 1 ให้ความคุ้มครองเฉพาะความเสียหายที่เกิดขึ้นภายในอาณาเขตคุ้มครองเท่านั้น หรืออธิบายให้เข้าใจง่าย ๆ ก็คือให้ความคุ้มครองเฉพาะในประเทศที่อาศัยอยู่และทำประกันรถไว้นั่นเอง ดังนั้นหากเกิดอุบัติเหตุนอกอาณาเขตคุ้มครอง ประกันชั้น 1 จะไม่คุ้มครองและไม่รับเคลมใด ๆ ทั้งสิ้น
 2. ความเสียหายจากอุบัติเหตุที่เกิดจากการขับขี่โดยไม่มีใบอนุญาตขับขี่
  หากเกิดอุบัติเหตุแล้วพบว่าไม่มีใบขับขี่ ใบขับขี่หมดอายุ หรือถูกเพิกถอนใบขับขี่ ประกันรถยนต์ชั้น 1 จะไม่ให้ความคุ้มครองเช่นกัน และผู้ขับขี่จะต้องรับผิดชอบความเสียหายทั้งหมดด้วยตนเอง
 3. ความเสียหายจากอุบัติเหตุที่เกิดจากการใช้รถผิดประเภท
  หากนำรถไปใช้ไม่ตรงตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัยแล้วเกิดอุบัติเหตุ เช่น ใช้รถส่วนบุคคลบรรทุกสินค้าจำนวนมาก ใช้รถส่วนบุคคลไปรับจ้าง ใช้รถส่วนบุคคลไปลากจูงรถยนต์คันอื่น บริษัทประกันจะไม่ให้ความคุ้มครอง โดยผู้ขับขี่จะต้องรับผิดชอบความเสียหายทั้งหมดด้วยตนเอง ซึ่งอาจสูงมาก ขึ้นอยู่กับความเสียหายที่เกิดขึ้น
 4. ความเสียหายจากอุบัติเหตุที่เกิดจากการดัดแปลงตัวรถ
  หากดัดแปลงตัวรถโดยไม่แจ้งบริษัทประกัน ไม่ว่าจะดัดแปลงช่วงล่าง ดัดแปลงเครื่องยนต์ ระบบไฟ ฯลฯ แล้วรถเกิดอุบัติเหตุ ประกันรถยนต์ชั้น 1 จะไม่คุ้มครองความเสียหายที่เกิดขึ้นทุกกรณี
 5. ความเสียหายจากการจงใจทำให้เกิดอุบัติเหตุ
  หมายถึง ความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการกระทำของผู้ขับขี่ ที่มุ่งหมายให้เกิดอุบัติเหตุขึ้นโดยเจตนา หรือตั้งใจทำให้รถเสียหายเพื่อขอเคลมประกัน เช่น ขับรถชนผู้อื่นเพื่อเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน ตั้งใจขับรถเพื่อทำร้ายผู้อื่นให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินและชีวิต การนำรถไปแข่งขันความเร็ว ฯลฯ  โดยในกรณีนี้ประกันรถยนต์ชั้น 1 จะไม่ให้ความคุ้มครอง
 6. ความเสียหายจากอุบัติเหตุเมาแล้วขับ
  หากเกิดอุบัติเหตุจากการเมาแล้วขับ แม้ปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือดจะไม่ได้เกินที่กฎหมายกำหนดก็ตาม ประกันรถยนต์ชั้น 1 จะไม่คุ้มครองใด ๆ ทั้งสิ้น โดยผู้ขับขี่จะต้องรับผิดชอบความเสียหายทั้งหมดด้วยตัวเองและจะต้องถูกดำเนินคดีทางกฎหมายด้วย
 7. ความเสียหายจากสภาวะสงคราม
  หากรถได้รับความเสียหายจากสงครามการเมืองระหว่างรัฐหรือกลุ่มคน หรือสงครามใด ๆ ก็ตามจนทำให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สิน ชีวิต และความปลอดภัยของประชาชน เช่น การถูกยิง ถูกระเบิด ถูกเผา ถูกยึด ถูกทำลาย ประกันรถยนต์ชั้น 1 จะไม่คุ้มครองความเสียหายที่เกิดขึ้น
 8. ความเสียหายจากวัตถุปรมาณู
  หากรถที่ทำประกันรถยนต์ชั้น 1 ได้รับความเสียหายจากการใช้วัตถุหรือสารที่มีกัมมันตภาพรังสี เช่น ระเบิดนิวเคลียร์ วัสดุกัมมันตรังสี หรือเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ ประกันรถยนต์ชั้น 1 จะไม่คุ้มครองความเสียหายทั้งรถยนต์และบุคคล ไม่ว่าจะเจ็บป่วย บาดเจ็บสาหัส หรือเสียชีวิตก็ตาม
 9. ความเสียหายจากอุบัติเหตุที่เกิดจากการใช้รถในทางผิดกฎหมาย
  ความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการนำรถไปใช้เพื่อประโยชน์ในการทำผิดกฎหมายโดยตรง เช่น นำรถไปปล้นทรัพย์ ขนยาเสพติด ขนอาวุธเถื่อน ประกันภัยรถยนต์ทุกประเภทจะไม่ให้ความคุ้มครอง ไม่ว่าจะเป็นประกันรถยนต์ชั้น 1 หรือชั้นอื่น ๆ ก็ตาม 
 10. ความเสียหายจากอุบัติเหตุที่เกิดจากการนำไปลากจูงจนเกิดความเสียหาย
  กรณีที่รถเกิดอุบัติเหตุและเจ้าของรถยนต์ผู้ซึ่งทำประกันรถไว้ ได้เรียกบริการรถลากจูงไปซ่อมที่อู่ด้วยตัวเอง โดยไม่ได้แจ้งให้บริษัทประกันได้ทราบก่อน แล้วในขณะลากจูงรถไปที่อู่นั้นรถเกิดความเสียหาย อันเนื่องมาจากความประมาทเลินเล่อ การใช้อุปกรณ์ลากจูงที่ไม่เหมาะสม เช่น ใช้เชือกหรือโซ่ลากจูงแทนสายลากจูงมาตรฐาน การลากจูงโดยไม่ระมัดระวัง ใช้ความเร็วสูงหรือลากจูงในที่คับแคบ ฯลฯ ประกันรถยนต์ชั้น 1 จะไม่คุ้มครองเช่นกัน

เพราะเหตุใดควรทำประกันรถยนต์

การทำประกันรถยนต์มีประโยชน์มากมาย ซึ่งขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของกรมธรรม์ เช่น

 • ในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุ ประกันภัยรถยนต์จะเข้ามาช่วยชดเชยค่าเสียหายที่เกิดขึ้นกับทรัพย์สิน ไม่ว่าจะเป็นตัวรถ ทรัพย์สินของคู่กรณี หรือทรัพย์สินของบุคคลภายนอก เช่น บ้าน ร้านค้า
 • ช่วยคุ้มครองค่ารักษาพยาบาล ค่าผ่าตัด 
 • ช่วยคุ้มครองความเสียหายจากภัยธรรมชาติ เช่น น้ำท่วม แผ่นดินไหว 
 • ช่วยกคุ้มครองความเสียหายจากกรณีรถยนต์ไฟไหม้ หรือสูญหายจากการถูกโจรกรรม
 • ช่วยแบ่งเบาค่าซ่อมรถกรณีเกิดอุบัติเหตุ 
 • ช่วยชดเชยค่าเสียหายต่อบุคคลภายนอกที่อาจเกิดการบาดเจ็บ เสียชีวิต หรือทรัพย์สินเสียหายจากอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น  
 • อุ่นใจเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน เช่น กรณีที่รถเสียกลางทาง ประกันภัยรถยนต์จะเข้ามาช่วยเหลือฉุกเฉิน เช่น ลากจูงรถ เติมน้ำมัน เปลี่ยนยางอะไหล่ เป็นต้น

ประกันรถยนต์ซื้อง่าย ผ่านทางออนไลน์กับ Pocket by LMG

ปัจจุบันนี้ การทำประกันรถยนต์ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป เพราะสามารถทำผ่านช่องทางออนไลน์ได้ ถือว่าสะดวก รวดเร็ว และประหยัดเวลาได้เป็นอย่างดี โดยประกันรถยนต์ Pocket by LMG เองก็สามารถซื้อผ่านออนไลน์ได้ มีให้เลือกทั้งประกันรถยนต์ชั้น 1 ประกันรถยนต์ชั้น  2+ และ ประกันรถยนต์ชั้น 3+ รวมไปถึงมีประกันสำหรับรถยนต์ไฟฟ้าด้วย ซึ่งขั้นตอนการซื้อประกันรถยนต์ Pocket by LMG ผ่านทางออนไลน์นั้น สามารถทำผ่านเว็บไซต์ได้ ตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

 1. เช็คเบี้ยประกันรถยนต์ที่ https://www.pocketbylmg.com หรือโทร 02-302-7788 ได้ฟรี ตลอด 24 ชั่วโมง 
 2. กรอกข้อมูลรถ เลือกแผนประกันตามต้องการ เลือกทุนประกัน พร้อมปรับความคุ้มครองได้ตามใจ 
 3. ผู้เชี่ยวชาญจาก Pocket by LMG จะติดต่อกลับไปโดยเร็วที่สุด พร้อมช่วยเลือกแผนประกันรถยนต์ที่เหมาะสม ในราคาที่ดีที่สุดตามที่คุณต้องการ

ประกันรถยนต์ Pocket by LMG นอกจากจะซื้อผ่านช่องทางออนไลน์ได้ง่าย ๆ แล้ว ยังมอบความคุ้มครองที่ครอบคลุมและคุ้มค่าอีกด้วย เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน เพียงโทร 1790 เจ้าหน้าที่จาก Pocket by LMG ก็พร้อมให้ความช่วยเหลือตลอด 24 ชั่วโมง ที่สำคัญคือเคลมง่าย มีอู่ และศูนย์ซ่อมระดับมาตรฐานในเครือกว่า 1,800 แห่งทั่วประเทศ รวมไปถึงอู่ LMG Exclusive Garage มากกว่า 50 แห่งทั่วประเทศ ไม่ว่าจะซ่อมสี หรือตัวถัง ให้คุณวางใจได้ว่ารถของคุณจะได้รับการดูแลเป็นอย่างดี รวมถึงระยะเวลาที่รวดเร็ว ช่วยให้คุณประหยัดเวลามากยิ่งขึ้น 
หากใครสนใจซื้อประกันรถยนต์ออนไลน์กับ Pocket by LMG สามารถติดต่อขอคำปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญด้านประกันฟรีได้ที่เบอร์ 02-302-7788 หรือดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.pocketbylmg.com

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
 • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า